אתמול חגגנו את ט"ו בשבט, התחלנו בלימוד משותף וארוחת חג בגן הבוטני. את הלימוד העבירו מובילי חברותא החדשים של החטיבה, בכבוד רב! לאחר מכן קיימנו טקס נטיעות בצהריים. שכבות ז' וח' השתתפו בשני האירועים.

0