עמותת עדי העניקה תעודת הוקרה לבית ספרנו על גיוס כספים למען טיפול בחולים. את יום ההתרמה ארגנה שין מכתה י2, חברת מועצת תלמידים! שין קיבלה את התעודה בנוכחות מנהלת בית הספר, גברת רות בן סמיאן, ואחראי מועצת התלמידים, בועז מונצ'ר.

0