בדצמבר התקיים הטקס הרפובליקני של חלוקת תעודות לשנתון  2020בחסות כבוד השגריר הצרפתי בארץ מר אריק דנון, והמנכ"ל המכון הצרפתי מר ג'אן ג'ק פיארה.

0