בתאריך 24.11 ילדי כיתה ט ציינו בבית הספר יום להזדהות נגד אלימות בנשים וילדים. התלמידים יצרו סיסמאות ועבודות בעניין וכן היתה הסברה בנושא, כמו כן הם מציינים  את שבוע הסובלנות התלמידים קבלו הרצאה מחבר בקהילה הלטב בהכרת השונה

0