תלמידי בית הספר הישראלי-צרפתי במקווה ישראל משתתפים בתכנית האומות המאוחדות, אירוע מיוחד במינו בישראל, המתקיים בו זמנית ביותר ממאה מדינות. התכנית נועדה ללמוד את התלמידים לסגל לעצמם את דפוסי העבודה של הועדות המקצועיות הפועלות באו"ם.

 8 תלמידי י"ב מן המסלול העברי והצרפתי נבחרו להשתתף בה. הם נוטלים חלק בתכנית לצד מאות תלמידים מכל רחבי הארץ, ומלווים על-ידי דניס שרביט, המורה לדיפלומטיה בבית הספר.

 

 

0