אתמול, תלמידים בקרו בכנסת – ולמדו על התהליך הדמוקרטי וביטוייו השונים בחקיקה ובוועדות הכנסת.
לאחר מכן בקרו בבית המשפט העליון ולמדו על תפקידיו. כמו כן צפו בשני משפט – אחד בנושא סמכות ביטול הכשרות (כנגד משרד הדתות) והאחר בנושא אונס .
היה יום מוצלח ומחכים.

0