היום השתתפו תלמידי ביה"ס בפעילות חגיגית לכבוד ראש השנה.
יצאנו לשדרת הדקלים לצילום משותף מהאוויר, והתכבדנו בתפוח בדבש.
לאחר מכן, נהנו תלמידי שכבה ט' מפעילות בבית הכנסת העתיק מקווה ישראל.
הרב טייטו הסביר את מנהגי החגים, התלמידים שמעו תקיעת שופר ותפילת כל נדרי בנוסח ספרד ואשכנזי. לאחר מכן, קיימו מעגלי שיח בנושאים ערכיים ומוסריים. כולנו יחד עולים חדשים, וותיקים, צרפתים וישראלים בכל הכיתות ציינו את החג בדברי מתיקה ובחגיגיות.

שנה טובה ומתוקה

0