שלושה תלמידים מכיתות יא' ו יב' התקבלו מתוך עשרות בתי ספר לפרויקט ייחודי מטעם משרד החינוך.

לתלמידים הוצמדו מיטב הבכירים בתחום המשפטי .הם ערכו משפט מבויים נגד פסיכיאטר בתקופת השואה שדגל בטיהור אתני .השופטים והעדים במשפט הם דמויות מפתח בתחומם.

ניקול מכיתה יב'1 בסנגוריה במשפט מבויים על זכויות אדם .פרויקט ארצי באוניברסיטת תל אביב.

מישל מכיתה יב'1 משפט מבויים.

איליה מכיתה יא'1 משפט מבויים.

0