יום פעילות אקולוגית בחוף הים של פלמחים לכיתות ז-ח. התלמידים קיבלו הדרכה מאנשי רשות שמורות הטבע והגנים לגבי הנזק שהאדם גורם לטבע הימי. תלמידינו הפשילו שרוולים וסייעו לנקות את החוף.

0