יהדות כתורת ערכים אוניברסליים
בין התלמידים שלנו ישנם שרוצים לשמור על מסורת הדת היהודי וישנם שלא מאמינים. לכל אחד ניתן אפשרות לפעול לפי אמונתו תוך כדי כבוד הדדי. מלמדים שיעורי תנ"ך ומורשת בשתי השפות.
לעורך כל השנה חוגגים את החגים וזו הזדמנות לתלמידים להביע את עצמם בפורומים שונים, לצפות בתערוכות ולהשתתף בטקסים ומסיבות.