ייחודיות המסלול הישראלי בבית הספר הצרפתי ישראלי, מקווה ישראל

  • מצוינות בכל תחומי הדעת.

  • התמחות ברמה מוגברת במקצועות המדעיים, בחקלאות, במדעי החברה ובהומניסטיקה.

  • מתן מענה לתלמידים המעוניינים ללמוד בחברה פלורליסטית בעלת ממדים רב תרבותיים ובין לאומיים, תוך הדגשת הקשרים בין התרבות פרנקופונית לתרבות הישראלית.

  • הוראת שפות זרות צרפתית, אנגלית, ספרדית, ערבית.

  • הוראת שפות זרות ברמה מורחבת:

            צרפתית ברמה של עשר  יח"ל  מתוכן חמש  יח"ל עבודת חקר.

            אנגלית  דיפלומטיה באנגלית , מסלול ייחודי המקנה עשר יח"ל.

  • מתן מענה לתלמידים דוברי צרפתית בכלל ותלמידים עולים ממדינות דוברות צרפתית בפרט.

  • קידום והצמחת היוזמה הייחודית- בית ספר ליחסים בינלאומיים.

  • תוכנית ערכית חברתית המעמידה במרכז תפיסה הומניסטית ופלורליסטית, תוך הישענות על ערכי היהדות וקבלת האחר והשונה.

____BD Pour Menu Hébreu Spécificité

הצלחה של מאה אחוזים במבחני הבגרות בחמש השנים האחרונות.

כל תעודות הבגרות הינן איכותיות ומאפשרות כניסה לאוניברסיטאות.