זו התחלה של הרפתקה חדשה ומרגשת, תלמידי כיתה ח2 במסלול הישראלי, יקיימו חילופי מכתבים עם תלמידי כיתה ח מחטיבת ביניים מטאיפיי שבטאיוואן. אתמול, קיבלו תלמידינו את המכתב הראשון המכותב אישי לכל אחד ואחת. הנושא בו יעסקו התלמידים ויתכתבו הינו : מניעת הכחדת חיות הים.
ההתכתבויות בין התלמידים תהיה באנגלית בלבד.
פרויקט הזה הינו יוזמה של רכזת האנגלית בחטיבת הביניים, הגברת סנדרה מוקורי.

  : Project Pen Pal – International EON / Education of Nations

It is the beginning of a great adventure for the 8th graders of the Israeli track and his olim who will be corresponding   this  year with 8th graders from a Junior High School of  Tapei, Taiwan
Yesterday, they received their first letter with personalized messages. The theme they will be working on this year is – finding ways to fight the extinction of the sea animals
This correspondence will be solely in English. This is an initiative of our Junior High School coordinator, Mrs. Sandra Moukouri

0