היום התקיימו בחט"ב בחירות למועצת התלמידים לשנה"ל תש"פ.
בתהליך דמוקרטי מכבד ודיסקרטי, התלמידים התנסו הלכה למעשה במעמד יום הבוחר. הצטיידו בתעודת זהות, פתקי הצבעה… ומאחורי הפרגוד בחרו במועמד מכיתתם לייצג אותם במועצת התלמידים. תודה ללוטן – רכז מועצת התלמידים, על ארגון יום הבחירות. ולנורמן על עיצוב תעודות הזהות.

בהצלחה לכל המועמדים.
הכרזה על הנבחרים תתקיים בשבוע הבא.

0